Brandförsvaret

Aktuellt inom Brandförsvaret

Läs om kommunal räddningstjänst och brandsäkerhet på Uppsala brandförsvars egen webbplats.

Handlingsprogram 2016-2019

Läs handlingsprogrammet för 2016-2019 i sin helhet och se filmen om hur vi tog fram programmet.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Vi ansvarar för räddningstjänst, brandtillsyn, tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiva varor samt information och utbildning i brandsäkerhet i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Vi ansvarar även för sotning/rengöring och brandskyddskontroll i de tre kommunerna. Vi tar fram underlag till räddningsnämnden och följer upp och genomför nämndens beslut.

www.uppsalabrandforsvar.se

Styrdokument

  • Taxor enligt LSO och LBE

    Dokumentet visar vad det kostar att få tillsyn eller prövning enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

  • Brandförsvarets insatsförmåga

    Information om räddningstjänstens insatsförmåga och vilka krav det ställer på byggnaders byggnadstekniska brandskydd.

  • Plan för räddningsinsats AB Sandvik Coromant

    Denna plan redovisar brandförsvarets organisation och åtgärder om allvarlig kemikalieolycka skulle inträffa vid Gimoverken.

Se alla styrdokument

Kontakta Uppsala brandförsvar

Telefon
Postadress

Uppsala kommun, brandförsvaret

753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun

UPK 5200

Box 1023

751 40 Uppsala

Kontakta brandförsvarets rådgivning

Uppsala brandförsvar svarar på frågor om hur du förebygger bränder.
Läs mer på uppsalabrandforsvar.se.

Telefon
018-727 30 20, måndag–fredag 9.00–11.00