Brandförsvaret

Aktuellt inom Brandförsvaret

Brandförsvarets webbplats

Läs om kommunal räddningstjänst och brandsäkerhet på Uppsala brandförsvars egen webbplats.

Vi ansvarar för räddningstjänst, brandtillsyn, tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiva varor samt information och utbildning i brandsäkerhet i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Vi ansvarar även för sotning/rengöring och brandskyddskontroll i de tre kommunerna. Vi tar fram underlag till räddningsnämnden och följer upp och genomför nämndens beslut.

www.uppsalabrandforsvar.se

Styrdokument

 • Taxor 2020 enligt LSO och LBE

  Dokumentet visar vad det kostar att få tillsyn eller prövning enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

 • Verksamhetsplan och budget räddningsnämnden

  Verksamhetsplan och budget för år 2019 anger vad som ska utföras för att förverkliga det uppdrag räddningsnämnden fått från Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

 • Brandförsvarets insatsförmåga

  Information om räddningstjänstens insatsförmåga och vilka krav det ställer på byggnaders byggnadstekniska brandskydd.

 • Plan för räddningsinsats AB Sandvik Coromant

  Denna plan redovisar brandförsvarets organisation och åtgärder om allvarlig kemikalieolycka skulle inträffa vid Gimoverken.

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden

Kontakta Uppsala brandförsvar

Telefon
Postadress

Uppsala kommun, brandförsvaret

753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun

UPK 5200

Box 1023

751 40 Uppsala

Kontakta brandförsvarets rådgivning

Uppsala brandförsvar svarar på frågor om hur du förebygger bränder.
Läs mer på uppsalabrandforsvar.se.

Telefon
018-727 30 20, måndag–fredag 9.00–11.00