Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala i orange

25 november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen instiftades 1999 av FN:s generalförsamling och är en dag då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor.

En gränd som lyser i orange.

Varje år den 25 november lyser Uppsala kommun upp byggnader och platser runt om i Uppsala i orange för att uppmärksamma den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. 

Platser som lyste i orange 2023

  • infartsbollarna till Uppsala
  • Pelarekarna i Stadsträdgården
  • Eddaspången
  • Nybron
  • Forumsoffan
  • Påvel Snickares gränd
  • Reginateatern
  • Dombron
  • Uppsala Stadsteater
  • Uppsala Konsert & Kongress (UKK).

Orange Day

Kampanjen Orange Day startades 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Det är en dag då människor världen över engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våld mot kvinnor. Det sker exempelvis genom att lysa upp kända byggnader i orange eller genom att ha på sig ett klädesplagg i orange. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Du kan läsa mer om Orange Day hos UN Women .

Våld är en allvarlig kränkning mot mänskliga rättigheter

En av tre kvinnor i världen blir utsatta för våld under sin livstid. Det händer oftast i hemmet och av en partner eller nära anhörig.

Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt och kan innefatta olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

Våld mot kvinnor är ett brott och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våldet drabbar kvinnor oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. 

Läs mer om hur Uppsala kommun arbetar med våld i nära relationer.

Uppsala kommun har nollvision mot våld i nära relationer 

I Uppsala kommun kommer vi aldrig acceptera att det förekommer våld i nära relationer. Kommunstyrelsen beslutade därför 2021 att anta en nollvision mot våld i nära relationer.

Läs mer om Uppsala kommuns nollvision mot våld i nära relationer.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation