Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Plattform för Uppsalas trafiksäkerhetsarbete (PUTS)

Nu är vi igång med trafiksäkerhetsarbete inom Plattform för Uppsalas trafiksäkerhetsarbete (PUTS). Syftet är att stärka arbetet med att nå Uppsalas trafiksäkerhetsmål och bidra till ett trafiksäkrare samhälle i linje med Nollvisionen och Agenda 2030.

Nollvisionens etappmål år 2020 är max 220 omkomna och en halvering av antalet svårt skadade från 2007, vilket kräver krafttag för att nås.
Nollvisionen på Trafikverkets webbplats

Agenda 2030:s delmål 3 och 11 – arbetar för en ökad hälsa och välbefinnande samt hållbara städer och samhällen.
Läs mer om Agenda 2030, delmål 3
Läs mer om Agenda 2030, delmål 11

Här är vi nu

Vi har genomfört två arbetsmöten och det är cirka 20 föreningar som medverkar i PUTS. Vid arbetsmötena diskuterades vilka indikatorer som föreningarna tänkte ta sig an och arbeta utifrån under året, arbetet har kommit olika långt allt utifrån resurser och tid som föreningarna haft möjlighet att avsätta.

Nästa träff var planerad till den 20 april och det var ett Rundabordsmöte, där förutom föreningarna och kommunala tjänstepersoner även Gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Rickard Malmström (MP) och andre vice ordförande Jonas Pettersson (C) skulle närvarat.

Vi har lyssnat på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten angående förhållningssätt på grund av Corona pandemin. Med anledning av det har vi beslutat att vi skjuter fram Rundabordsmötet till hösten.

Det gör att vi alla får mer tid att jobba med de indikatorer som vi valt för fortsatt arbete.

Vi återkommer så snart vi har ett nytt datum för Rundabordsmötet.

Är du och din organisation också intresserad av att delta i det gemensamma arbetet för ett trafiksäkrare Uppsala? Hör av dig till puts@uppsala.se för mer information och inbjudan.

Beslut om utvecklingen av trafiksäkerhetsrådet

Kontakta PUTS

stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer gatu- och samhällsmiljönämndens arbete.

Välkommen att kontakta PUTS genom att e-posta till puts@uppsala.se