Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktuellt

Aktuellt inom Spårväg i Uppsala

 • Detaljplan för spårvagnsdepån går ut på granskning

  I planeringen för det kommande spårvägsbygget, har kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan för en spårvagnsdepå, som ska tillhandahålla vagnar för kommunens nya spårväg. Efter samrådet är nu förslaget till detaljplan redo för nästa steg kallat granskning.

 • Samråd avslutat – nu väntar miljödom från mark- och miljödomstolen

  I samband med att Uppsala kommun ska bygga två gång-, cykel- och spårvägsbroar över Fyrisån och Hemslöjdsvägen ska en miljödomsansökan skickas in till mark-och miljödomstolen. För att samla in synpunkter från berörda personer genomfördes ett samråd från december 2023 till januari 2024. Sammanlagt kom det in 23 yttranden från privatpersoner.

 • Cinnoberbaggen kan skyddas när vi utvecklar staden

  En stegvis utbyggnad av Uppsalas södra delar utgör inget hot för den sällsynta cinnoberbaggen. Snarare kan beståndet stärkas om åtgärder samtidigt görs för att gynna arten. Det visar en ny rapport som ger kunskap om cinnoberbaggen i Uppsala.

 • Träd flyttas och gör plats för spårvägen

  Den 11 oktober flyttade vi fyra lindar från Veteranparken till Carolinaparken. Deras stora kronor och livsmiljön de erbjuder djur och växter kommer att tillföra mycket på den nya platsen. Dessutom blir det möjligt att flytta ledningar och kablar som ligger under gatan, inför bygget av spårvägen.

 • Slutrapport visar att spårväg blir bästa lösningen

  En studie som pågått sen 2019 och som jämför spårväg och BRT (Bus Rapid Transport), har nu mynnat ut i en slutrapport som bekräftar att spårväg är det ekonomiskt och kapacitetsmässigt bästa alternativet. Kommunstyrelsen har godkänt rapporten och i början av 2024 påbörjas arbetet med att anlägga spårväg.

 • Tydligt besked för byggandet av spårväg efter beslut i kommunfullmäktige

  Arbetet med att skapa två spårvägslinjer mellan Uppsala centralstation och den nya tågstationen i södra Uppsala fortsätter enligt plan. Det beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde igår 19 juni, i samband med att en motion om att stoppa byggandet av spårväg avslogs. I och med beslutet i kommunfullmäktige kan det praktiska byggarbetet börja på...

 • Stort intresse för spårvägsplaneringen

  Hur ska spårvägen gå? Hur många stationer blir det? Det var några av de frågor som ställdes i samband med kommunens välbesökta spårvägsutställning på Forumtorget, under några dagar i början av juni. Syftet var att möta uppsalaborna, ta del av deras synpunkter och svara på frågor om den kommande satsningen på kapacitetsstark kollektivtrafik.

 • Klart med konsultorganisation för spårvägsprojektet

  Upphandlingen är nu klar och det blir företaget Systra som får uppdraget som extern konsultorganisation i bygget av spårväg i Uppsala. Systra tillsammans med Bjerking, Treeline, White, Rundquist, Lindahl projektledning och Consoden.

 • Upphandling av konsultorganisation för spårvägsprojektet

  Nu startar en upphandling av konsulter för det fortsatta arbetet med genomförandet av spårvägsprojektet. Syftet är att tillföra både kompetens och resurser så att projektet kan genomföras så effektivt som möjligt.

 • Geologiska undersökningar ger viktig fakta för spårvägsbygge

  Med start tisdag 6 december och cirka en vecka framåt pågår det geologiska undersökningar under delar av Vårdsätravägen och Hugo Alfvéns väg. Vissa störningar kan förekomma.

 • Modern spårvagnsmodell på plats i Uppsalarummet

  Om du har vägarna förbi stadshuset i Uppsala ta då gärna en sväng förbi Uppsalarummet. Där kan du nämligen se en modell av spårvagn M33 som kör längs gatorna i Göteborg.

 • Kom och träffa kommunen och ställ dina frågor kring spårvägen i Uppsala

  Onsdag 22 juni och torsdag 23 juni har du möjlighet att träffa kommunen som delar med sig av planerna för spårvägsprojektet och vägen fram. Bland annat finns en karta på 3x3 meter över hur spåren kommer att dras.

 • Två miljarder till spårväg från Trafikverket

  På torsdagen blev det klart att Uppsala kommun och Region Uppsala får de två miljarder kronor till spårväg som man ansökt om från Trafikverket. Det innebär att byggandet kan påbörjas under 2025 och ska vara färdigt 2029.

 • Nu börjar arbetet med att lägga grundvattenrör

  Från början på april och flera månader framåt kommer grundvattenrör att sättas ut längs spårvägssträckan. Rören sätts ut för att kunna mäta hur grundvattennivåerna ser ut.

 • Även kommunfullmäktige säger ja till fortsatt arbete för spårväg

  Efter att kommunfullmäktige röstade ja till spårväg i Uppsala 13 december tar projektet nu ytterligare ett steg framåt. I början av år 2022 ska Uppsala kommun och Region Uppsala ansöka om statlig medfinansiering, vilket är den avgörande faktorn som kvarstår för att spårvägsbygget ska bli verklighet.

 • Kommunstyrelsen säger ja till spårväg

  24 november röstade kommunstyrelsen ja till förslaget om att bygga spårväg i Uppsala. Det som nu avgör ifall spårvägsbygget blir verklighet är om staten bidrar med medfinansiering. Spårvägen, som ska gå mellan Uppsala central, Gottsunda och Bergsbrunna, beräknas kunna tas i trafik 2029.

 • Undersökningar, mätningar och inventering längs spårvägssträckan

  Under november och december genomför vi undersökningar av marken, grundvattenmätningar och inventeringar längs spårvägssträckan.

 • Samråd om detaljplanen för framtidens kollektivtrafik

  25 mars beslutade plan- och byggnadsnämnden att skicka ut detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik på samråd. Samrådstiden är 9 april till 22 maj och ger allmänheten möjlighet att komma in med synpunkter.

 • Här möjliggörs för spårväg genom Uppsala

  Den 25 mars väntas plan- och byggnadsnämnden besluta om att skicka ut detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik på samråd. Planen pekar bland annat ut var spårvägen ska dras genom Uppsala. Samrådstiden blir 8 april-22 maj, då synpunkter från allmänheten efterfrågas.

 • Flerpartiöverenskommelse om genomförande av fyrspårsavtalet

  Uppsalas mittenstyre och Moderaterna kan idag presentera en överenskommelse om vägen framåt för genomförandet av fyrspårsavtalet och utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna där cykel, gång och kollektivtrafik kommer sättas i främsta rummet. Överenskommelsen innefattar mer blandad bebyggelse i de sydöstra stadsdelarna, ett framkomlighetspaket för...

 • Planerna för spårväg i södra Uppsala går vidare

  Måndag 25 maj beslutade kommunfullmäktige att godkänna spårväg som inriktning för ansökan om stadsmiljöavtal. Detta gör att planeringen för spårväg som kapacitetsstark kollektivtrafik i södra Uppsala kan gå vidare.

 • Beslut om att fortsätta planera för spårväg i södra Uppsala

  Onsdag 11 mars beslutade kommunstyrelsen om att fortsätta planera för spårväg som kapacitetsstark kollektivtrafik i södra Uppsala. Snabbussar kan vara en lösning för andra delar av kommunen och det ska utredas vidare. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt om vilken sträckning som ska ingå i planeringsarbetet för spårvägen. Det slutgiltiga beslutet,...

 • Utredning om framtidens kollektivtrafik överlämnad till kommunen och regionen

  Idag tog Uppsala kommun och Region Uppsala emot en utredning som jämför förutsättningarna för spårväg och BRT (snabbussar) i Uppsala.

 • Bra diskussioner med Uppsalabor om spårväg

  Under fem dagar i oktober ordnade Uppsala kommun och Region Uppsala mötestillfällen på tre olika platser där intresserade fick möjlighet att prata om planeringen av spårväg. Totalt träffade vi cirka 1700 personer som ville veta mer om projektet.

 • Stort intresse för att diskutera spårväg i Uppsala

  Många var intresserade av att ta del av planeringen av spårväg. Till den första informationsträffen den 13 juni kom ett fyrtiotal personer som ville veta mer och diskutera planerna.

 • Kom och prata framtidens kollektivtrafik med oss

  13 juni kan du träffa oss i Uppsalarummet på Stationsgatan 12 för att prata om projektet Uppsala spårväg.

 • Beslut om projektdirektiv för framtidens kollektivtrafik

  6 februari fattade kommunstyrelsen beslut om projektdirektivet för Uppsala spårväg. Projektdirektivet innehåller styrande ramar för det förberedande arbetet och beskriver förutsättningarna för start av projektet.

 • Uppsala kommun och Region Uppsala ansöker om stadsmiljöavtal för spårväg

  Onsdag 12 december fattade kommunstyrelsen beslut om att Uppsala kommun gemensamt med Region Uppsala ska ansöka om medel från staten för att bygga spårväg.