Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala kommun och Region Uppsala ansöker om stadsmiljöavtal för spårväg

Onsdag 12 december fattade kommunstyrelsen beslut om att Uppsala kommun gemensamt med Region Uppsala ska ansöka om medel från staten för att bygga spårväg.

Beslutet är en del av förberedelsearbetet inför det slutgiltiga beslutet 2021 om att bygga Uppsala spårväg. Utbyggnaden av spårväg är ett viktigt led i att möta ökande behov av att enkelt och smidigt pendla inom den växande huvudstadsregionen där Uppsala är en viktig kugge.

Befolkningstillväxten i Uppsala fortsätter att öka och i år är det första gången som fler flyttar hit från Stockholm än tvärtom. Det innebär att kommunens planering för fler bostäder, kontor och kollektivtrafik fortsätter att ha hög prioritet. Redan i maj fattade regeringen beslut om att bygga ut järnvägen mellan Uppsala och länsgränsen till Stockholm med ytterligare två järnvägsspår och att bygga en tågstation i Bergsbrunna.

Spårväg är det kollektivtrafiksystem som långsiktigt har tillräcklig kapacitet för att klara framtida resandebehov. Medel från staten säkrar finansieringen av spårvägsbygge. Slutligt beslut om spårväg Uppsala fattas under 2021.

Spårväg Uppsala är planerad att få två sträckningar. Dels från Uppsala centralstation, via Rosendal, Ulleråker och Ultuna till Gottsunda. Dels från Gottsunda via Ultuna och Sävja till Bergsbrunna.

Läs kommunstyrelsens ärende om ansökan om stadsmiljöavtal (PDF, 3 MB)