Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Samråd avslutat – nu väntar miljödom från mark- och miljödomstolen

I samband med att Uppsala kommun ska bygga två gång-, cykel- och spårvägsbroar över Fyrisån och Hemslöjdsvägen ska en miljödomsansökan skickas in till mark-och miljödomstolen. För att samla in synpunkter från berörda personer genomfördes ett samråd från december 2023 till januari 2024. Sammanlagt kom det in 23 yttranden från privatpersoner.

Synpunkterna från samrådet ska nu sammanställas och skickas till mark-och miljödomstolen, som en del av ansökningshandlingen. Förutom de synpunkter som kom in under samrådet ska Uppsala kommun även ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer en samrådsredogörelse finnas bifogad och i den kommer kommunen svara på alla yttranden. Hela miljödomsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och yttranden kommer läggas ut på uppsala.se senare under våren.

Andra aktörer som fått möjlighet att yttra sig under samrådet är intresseorganisationer och närliggande verksamheter samt ett antal myndigheter till exempel Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Uppsala Vatten, Sjöfartsverket, SLU och SMHI.

Miljödomsansökan kommer att skickas in till mark-och miljödomstolen senare under våren. Efter det är det mark- och miljödomstolen som avgör hur och när du som privatperson kan yttra dig igen. Den slutgiltiga miljödomen förväntas sedan vara på plats andra kvartalet 2025. När miljödomen är klar kan Uppsala kommun påbörja arbetet med att bygga broarna. De båda gång-, cykel- och spårvägsbroarna förväntas vara färdigbyggda till år 2029.

Läs mer om det fortsatta arbetet med ansökan till mark-och miljödomstolen samt tal del av svar på yttranden. 

Läs mer om byggandet av bron över Fyrisån.