Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bra diskussioner med Uppsalabor om spårväg

Under fem dagar i oktober ordnade Uppsala kommun och Region Uppsala mötestillfällen på tre olika platser där intresserade fick möjlighet att prata om planeringen av spårväg. Totalt träffade vi cirka 1700 personer som ville veta mer om projektet.

Planerna för spårväg är i ett mycket tidigt skede. Just nu pågår förberedelsearbete inför ett genomförandebeslut som fattas 2021 om ny kollektivtrafik. Under sammanlagt fem dagar i oktober var representanter från Uppsala kommun och Region Uppsala på plats vid Stora torget, Stenhagen centrum och Gränbystaden. Totalt kom cirka 1700 personer som ville diskutera spårväg och ställa frågor om arbetet och de tidiga planerna.

Många frågor kring tidplan, planerad sträckning och teknikval

Är det beslutat att det ska bli spårväg? Varför just denna sträckning? Det var två av de stora återkommande frågorna från de som besökte oss under dagarna. Det var många som var positiva till den planerade utvecklingen och lyfte bland annat ökad tillgänglighet, miljön och den moderna lösningen som argument för spårväg i Uppsala. Några var mer avvaktande och tyckte att det tar för lång tid att bygga, att bussarna fungerar bra idag och att trådbussar skulle vara ett billigare alternativ.

– Det är givande och roligt att se att så många är intresserade och vill prata med oss om Uppsalas utveckling. Staden växer och vi behöver kollektivtrafiklösningar som kan hantera de 80 000 resenärer per dag som vi ser framför oss år 2050, säger Mario Rivera, kommunens huvudprojektledare för Uppsala spårväg.

Nya informationstillfällen under 2020

Det kommer att finnas flera sätt att komma i kontakt med projektet och få information. Du som är intresserad kan bland annat ta del av information här på vår webbplats, i Uppsalarummet och vid olika mötestillfällen som kommer att anordnas. Samråd kommer att hållas i samband med detaljplanerna när de tas fram.

Markkarta_mindre.jpg

Under fem dagar i oktober träffade representanter från Uppsala kommun och Region Uppsala totalt cirka 1700 personer som ville diskutera och veta mer om planeringen av spårväg.