Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Träd flyttas och gör plats för spårvägen

Den 11 oktober flyttade vi fyra lindar från Veteranparken till Carolinaparken. Deras stora kronor och livsmiljön de erbjuder djur och växter kommer att tillföra mycket på den nya platsen. Dessutom blir det möjligt att flytta ledningar och kablar som ligger under gatan, inför bygget av spårvägen.

Lindarna är ungefär 50 år gamla och är värdefulla både ekonomiskt och för sin biologiska mångfald. Inför flytten har arborister gått igenom status på träden och avgjort att de klarar av den här förändringen.

Ledningar som ligger i marken måste flyttas för att göra den framtida spårvagnstrafiken driftsäker. De kommer istället att placeras under nya gång- och cykelbanor som kommer till när vi bygger spårvägen.

Flytt av ledningar i gatan inför spårvägsbyggnationen

Stor maskin gräver och flyttar

En trädflyttningsmaskin gräver groparna i Carolinaparken och flyttar sedan dit träden, ett i taget. När träden kommit på plats får de särskild uppmärksamhet under flera år, så att vi säkert vet att de trivs.

Träd och artskydd längs spårvägssträckan

Tradflytt2_nyhet.jpg
Arborister förbereder lindarna för flytten till Carolinaparken.