Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Upphandling av konsultorganisation för spårvägsprojektet

Nu startar en upphandling av konsulter för det fortsatta arbetet med genomförandet av spårvägsprojektet. Syftet är att tillföra både kompetens och resurser så att projektet kan genomföras så effektivt som möjligt.

Arbetet med att planera och skapa förutsättningar för genomförandet av spårvägsprojektet i Uppsala pågår. För att stärka upp projektet kommer kommunen nu att handla upp en extern konsultorganisation. Den upphandlade specialistkompetensen ska tillsammans med kommunens egen beställarorganisation säkerställa att projektet genomförs med hög kvalitet och enligt de uppsatta målen.

Avtalet med konsultorganisationen kommer att löpa under 2023–2031. Uppdraget innebär att vara med från planering och kravställning till genomförande av entreprenad och slutligen uppföljning.

Kommunfullmäktige tog den 12 december 2021 beslut om en villkorad utbyggnad av spårväg. Valet hösten 2022 gav ett nytt politiskt styre i kommunen. I samband med det har det uttryckts en politisk vilja att genomföra en folkomröstning om kapacitetsstark kollektivtrafik. Uppsala kommun arbetar vidare med gällande beslut om att anlägga spårväg fram till att ett eventuellt nytt beslut är fattat.

Målsättningen är att ha en tilldelning under våren 2023.

Ta del av kommunfullmäktiges beslut från december 2021 om att bygga spårväg.