Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Näringslivsprogrammet

Uppsala kommuns näringslivspolitiska mål är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen för att kunna möta dess befolkningsökning. Kommunen planerar för en befolkning på upp till 350 000 invånare år 2050, vilket förutsätter cirka 2 000 nya jobb per år.

För att Uppsala ska fortsätta stärka sin utveckling har kommunens lokala näringsliv, politiker och tjänstepersoner tillsammans arbetat fram en plan för hur näringslivsarbetet ska bedrivas de kommande fyra åren. Detta presenteras i ett program och en handlingsplan som syftar till att vidareutveckla Uppsala som ett innovativt och attraktivt kunskapssamhälle som driver utveckling.

Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument. Programmet sätter ramarna för, och prioriterar inom, kommunens arbete med näringslivsutveckling.

Under perioden 2024–2027 läggs särskilt fokus på:

  1. Attraktionskraft
  2. Kompetensförsörjning
  3. Innovations- och tillväxtkraft
  4. Företagsservice
  5. Markberedskap och infrastruktur
  6. Upphandling

Handlingsplan för näringslivsutveckling

Till näringslivsprogrammet hör en handlingsplan för näringslivsutveckling. Planen beskriver de åtgärder som ska vidtas av Uppsala kommun för att jobba med insatsområdena i näringslivsprogrammet. Samtliga insatsområden kräver samverkan inom och utom kommunkoncernen, men fokus i handlingsplanen ligger på det interna arbetet och kommunens roll.

Åtgärderna i kommunens handlingsplan leder till aktiviteter i samtliga nämnder, där nämnden och sedan förvaltningarna har möjlighet att sätta ytterligare mätbara mål.

Läs handlingsplanen för näringslivsutveckling

Läs näringslivsprogrammet för 2024–2027