Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Uppsalas näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat, se varje mål här nedan.

 • Näringslivsprogrammet

  Uppsala kommuns näringslivsprogram har tre utgångspunkter: tillväxt i befintliga företag, att fler företag etablerar sig och att nya företag startas. Vid sammanträdet 27 maj 2024 fattade kommunfullmäktige beslut om det nya näringslivsprogrammet som nu gäller.

 • Målområde 1: Attraktionskraft

  Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i och en attraktiv plats att besöka, därigenom skapas ett starkt platsvarumärke.

 • Målområde 2: Kompetensförsörjning

  Tillgång till kompetent arbetskraft är en av de viktigaste förutsättningarna för ett innovativt och växande näringsliv.

 • Målområde 3: Innovations- och tillväxtkraft

  Uppsala är en världsledande plats för kunskap och företagande och fortsätter att växla upp innovations- och tillväxtkraften genom välutvecklade mötesplatser för samverkan.

 • Målområde 4: Företagsservice

  Förtroendevalda och tjänstepersoner inom koncernen har genom sitt bemötande och arbetssätt en viktig roll i hur Uppsala kommun uppfattas av näringslivet.

 • Målområde 5: Markberedskap och infrastruktur

  Uppsala står inför en fortsatt hög hållbar tillväxt och investeringstakt inom exportindustrin och övriga näringslivet.

 • Målområde 6: Upphandling

  Uppsala ska nyttja omställningskraften i den offentliga affären med upphandling som ett strategiskt verktyg.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Näringsliv

  Näringslivet i Uppsala har blomstrat under lång tid. Spetskompetens, entreprenörskap, upplevelser, evenemang och hela världen runt hörnet har skapat utveckling och framgång. Vi vill ge ännu bättre näring till framgången och skapa möjligheter för fortsatt utveckling. Vi lovar att göra allt för att du ska uppleva att det är här i Uppsala som du vill utveckla ditt företag. Genom relationsskapande, effektivitet och hög rättssäkerhet vill vi skapa möjligheter för dig och ditt företag att växa. Vi har nu höjt ribban med en omfattande handlingsplan med förbättringar. Vår ambition är att vara en bra affärspartner för dig och att du ska lyckas.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.

 • Så arbetar vi med:

  Innovation

  Uppsala står inför stora utmaningar, precis som resten av världen. För att möta dessa utmaningar måste vi tänka nytt, testa nytt och lära nytt. Nya problem kräver nya lösningar, lokala som globala. Nu skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna vara delaktiga i utvecklingen. Tillsammans skapar vi nytt som gör skillnad.