Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Näringslivsprogrammet

Vi vet att näringslivet i Uppsala har blomstrat under lång tid. Spetskompetens, entreprenörskap, upplevelser, evenemang och hela världen runt hörnet har skapat tillväxt och framgång. Vi som kommun vill ge ännu bättre näring till framgången och skapa möjligheter för alla genom att kratta, vattna och vårda för fortsatt tillväxt. Vi lovar att göra allt för att du ska uppleva att det är här i Uppsala som du vill utveckla ditt företag. Genom relationsskapande, effektivitet och hög rättssäkerhet vill vi skapa möjligheter för dig och din affär att växa. Vi har nu höjt ribban med en omfattande handlingsplan med förbättringar. Vår ambition är att du ska lyckas och att vi ska vara en bra affärspartner för dig.

 • Näringslivsprogrammet

  Uppsala kommuns näringslivsprogram beskriver vårt långsiktiga näringslivsarbete. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter om ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat. Programmet har tre utgångspunkter: tillväxt i befintliga företag, att fler företag etablerar sig och att nya företag startas. Utifrån dessa punkter har sju mål/ utvecklingsområden prioriterats. Till näringslivsprogrammet hör en handlingsplan som beskriver vad som ska göras för att nå målen.

 • Mål/utvecklingsområde 1: Företagens utveckling och tillväxt

  Kommunens myndighetsutövning, service, infrastruktur och tjänster ska hålla hög kvalitet och effektivitet. God dialog och tydlig information ska finnas om enskilda ärenden regelverk. Digitalisering och ny teknik ger nya möjligheter till utveckling.

 • Mål/utvecklingsområde 2: Mer mark och lokaler

  Det är stor efterfrågan på mark och lokaler, och det är ett av de största tillväxthindren för företagen. På kort sikt måste mer byggbar mark bli tillgänglig för olika ändamål.

 • Mål/utvecklingsområde 3: Ökad kompetens på arbetsmarknaden

  En viktig förutsättning för företagens tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt kompetenser och få personalen att stanna och utvecklas.

 • Mål/utvecklingsområde 4: Gott företagsklimat

  Företagsklimatet i kommunen är hela den omgivning som på olika sätt påverkar företagens utveckling och påverkas av en mängd aktörer på lokal, nationell och internationell nivå liksom företagens egen påverkan på sin omgivning.

 • Mål/utvecklingsområde 5: Attraktiv kommun att bo, besöka och verka i

  Flera branscher i Uppsala befinner sig i en kontext av global konkurrens om kompetens, kapital och företag. Genom att paketera Uppsalas erbjudande för olika målgrupper skapas en tydlighet av Uppsala som plats.

 • Mål/utvecklingsområde 6: Kunskapsintensiva näringar

  Uppsala har en lång tradition av att vara både en plats för affärer och en kunskapsstad. Uppsalas tillväxt är god i de befolkningsdrivna branscherna bygg, handel och service.

 • Mål/utvecklingsområde 7: Företagsfrämjande aktörer

  De företagsfrämjande organisationerna spelar en viktig roll för människor som ska starta nya företag genom att de ger råd och stöd i företagets uppstartsfas och under den första tiden. I Uppsala finns en bredd av aktörer som samverkar och kompletterar varandra.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Näringsliv

  Uppsala kommun har 230 000 invånare och 22 000 företag. Av dessa är 13 000 enmansföretagare. Kommunen planerar för en befolkning på upp till 380 000 personer år 2050. Det gör oss till en av Sveriges mest expansiva kommuner.

 • Så arbetar vi med:

  Innovation

  För att möta våra utmaningar och dra nytta av våra möjligheter så arbetar Uppsala kommun med innovation. Vi bygger upp ett stöd för innovationsarbetet som riktar sig till kommunkoncernens förvaltningar och bolag. Vi ökar också våra ansträngningar för att koppla ihop kommunens behov med de resurser som andra innovationsstödjande aktörer erbjuder.

 • Så arbetar vi med:

  Inspiration för innovation

  Innovation kan vara enkelt eller komplext, stort eller litet, det viktiga är att det gör skillnad i vardagen. Som hundarna inom Uppsalas äldreomsorg, en lösning som gick på export. Eller en högteknologisk lösning för att klara våra framtida energibehov. Eller något som du just nu tänker på. Låt dig inspireras av olika exempel från Uppsala kommuns verksamheter som gör skillnad i vardagen.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygden

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.