Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Uppsalas näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat, se varje mål här nedan.

 • Näringslivsprogrammet

  Uppsala kommuns näringslivsprogram har tre utgångspunkter: tillväxt i befintliga företag, att fler företag etablerar sig och att nya företag startas. Utifrån dessa punkter har sju mål/ utvecklingsområden prioriterats. Till näringslivsprogrammet hör en handlingsplan som beskriver vad som ska göras för att nå målen.

 • Mål/utvecklingsområde 1: Företagens utveckling och tillväxt

  Kommunens myndighetsutövning, service, infrastruktur och tjänster ska hålla hög kvalitet och effektivitet. God dialog och tydlig information ska finnas om enskilda ärenden regelverk. Digitalisering och ny teknik ger nya möjligheter till utveckling.

 • Mål/utvecklingsområde 2: Mer mark och lokaler

  Det är stor efterfrågan på mark och lokaler, och det är ett av de största tillväxthindren för företagen. På kort sikt måste mer byggbar mark bli tillgänglig för olika ändamål.

 • Mål/utvecklingsområde 3: Ökad kompetens på arbetsmarknaden

  En viktig förutsättning för företagens tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt kompetenser och få personalen att stanna och utvecklas.

 • Mål/utvecklingsområde 4: Gott företagsklimat

  Företagsklimatet i kommunen är hela den omgivning som på olika sätt påverkar företagens utveckling och påverkas av en mängd aktörer på lokal, nationell och internationell nivå liksom företagens egen påverkan på sin omgivning.

 • Mål/utvecklingsområde 5: Attraktiv kommun att bo, besöka och verka i

  Flera branscher i Uppsala befinner sig i en kontext av global konkurrens om kompetens, kapital och företag. Genom att paketera Uppsalas erbjudande för olika målgrupper skapas en tydlighet av Uppsala som plats.

 • Mål/utvecklingsområde 6: Kunskapsintensiva näringar

  Uppsala har en lång tradition av att vara både en plats för affärer och en kunskapsstad. Uppsalas tillväxt är god i de befolkningsdrivna branscherna bygg, handel och service.

 • Mål/utvecklingsområde 7: Företagsfrämjande aktörer

  De företagsfrämjande organisationerna spelar en viktig roll för människor som ska starta nya företag genom att de ger råd och stöd i företagets uppstartsfas och under den första tiden. I Uppsala finns en bredd av aktörer som samverkar och kompletterar varandra.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Näringsliv

  Näringslivet i Uppsala har blomstrat under lång tid. Spetskompetens, entreprenörskap, upplevelser, evenemang och hela världen runt hörnet har skapat utveckling och framgång. Vi vill ge ännu bättre näring till framgången och skapa möjligheter för fortsatt utveckling. Vi lovar att göra allt för att du ska uppleva att det är här i Uppsala som du vill utveckla ditt företag. Genom relationsskapande, effektivitet och hög rättssäkerhet vill vi skapa möjligheter för dig och ditt företag att växa. Vi har nu höjt ribban med en omfattande handlingsplan med förbättringar. Vår ambition är att vara en bra affärspartner för dig och att du ska lyckas.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.

 • Så arbetar vi med:

  Innovation

  Uppsala står inför stora utmaningar, precis som resten av världen. För att möta dessa utmaningar måste vi tänka nytt, testa nytt och lära nytt. Nya problem kräver nya lösningar, lokala som globala. Nu skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna vara delaktiga i utvecklingen. Tillsammans skapar vi nytt som gör skillnad.