Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

5. Markberedskap och infrastruktur

Mål/utvecklingsområde 5: Uppsala står inför en fortsatt hög hållbar tillväxt och investeringstakt inom exportindustrin och övriga näringslivet.

Tillsammans med näringslivet ska kommunen skapa goda förutsättningar för expansion hos befintliga företag samt vid etablering av nya företag.

Kommunen verkar för att öka byggbarheten på redan planlagd mark i nära
dialog med näringslivet samt utarbetar detaljplaner som är anpassade efter
näringslivets behov. En del av arbetet består av att omvandla befintliga fysiska verksamhetsområden för att möta näringslivets utvecklingsbehov. En tidig, tydlig och kontinuerlig dialog med aktörer inom el, vatten och annan teknisk försörjning är avgörande för att lyckas. Uppsala kommun ska se till att göra mer byggbar mark tillgänglig för olika verksamheter och i olika geografiska lägen.

Kommunen ska även säkerställa en konstant markberedskap som motsvarar näringslivets behov. Det innebär att Uppsala ska ständigt sträva efter förbättring av utbudet i nära samverkan med fastighetsägare.

Kommunen ska erbjuda en enkel och tydlig service vid etablering
och expansion oavsett företag, storlek eller bransch. Genom samverkan med lokala fastighetsägare ska vi uppnå en god översikt över tillgänglig mark och lediga lokaler.

Åtgärder

5.1 Skapa förutsättningar för mer byggbar mark för olika typer av verksamheter i olika lägen i kommunen genom tidig dialog med näringslivet.

5.2 Arbeta för att kommunen i snitt har en portfölj om cirka 45 hektar verksamhetsmark i olika lägen med färdig detaljplan vilket ger beredskap att möta marknadens behov.

5.3 Arbeta med att skapa förutsättningar kring teknisk försörjning (el, vatten, värme etc.) för befintligt näringsliv och etableringar.