Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

4. Företagsservice

Mål/utvecklingsområde 4: Förtroendevalda och tjänstepersoner inom koncernen har genom sitt bemötande och arbetssätt en viktig roll i hur Uppsala kommun uppfattas av näringslivet.

Ingångsvärdet ska vara positivt bemötande. Beslutsgång, myndighetsutövning, tillhandahållande av service, infrastruktur och tjänster ska kännetecknas av hög servicegrad, kvalitet och effektivitet. En god dialog och tydlig information ska finnas om enskilda ärenden och kring regelverk i stort.

Kommunens myndighetsservice förstärker sin tillgänglighet och service genom att i stor utsträckning tillhandahålla e-tjänster, vilket möjliggör enkel och effektiv åtkomst till viktiga funktioner och information för företagen, oberoende av tid och plats.

Näringslivet är beroende av kommunens service och myndighetsutövning för att kunna starta, driva och utveckla verksamheter. En förutsättning för ett växande näringsliv i Uppsala är att det är enkelt att driva företag. Kommunens service i samband med myndighetsutövning ska därför utgå från företagens behov.

Uppsala kommun ska vara en lyhörd partner och arbeta proaktivt med att förenkla företagens vardag. Kommunen arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete som utvecklar och förbättrar rutinerna. Kommunen har en strukturerad och proaktiv dialog och kommunikation med näringslivet. Dialogen skapar förståelse för de olika företagens behov och insikterna används för att utveckla verksamheten.

Åtgärder

4.1 Uppsala kommun ska ge en samordnad, rådgivande, rättssäker, effektiv företagsservice och ett gott bemötande i kontakterna med näringslivet.

4.2 Uppsala kommun ska vara ledande inom digitala tjänster och arbeta med ett datadrivet beslutsfattande för att säkerställa en enkel, rättssäker och effektiv företagsservice för hela
näringslivet.