Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

3. Innovations- och tillväxtkraft

Mål/utvecklingsområde 3: Uppsala har en lång tradition av att vara en plats för kunskap och företagande, och är världsledande och fortsätter att växla upp innovations- och tillväxtkraften genom väl utvecklade mötesplatser för samverkan.

Uppsala kommun ska fortsätta stödja och utveckla det världsledande innovationsstödjande systemetför att säkerställa kapital, kunskapsnätverk och infrastruktur. Stärka effekthemtagningen för tillväxt genom att nyttja innovations- och tillväxtkraften genom det innovationsstödjande systemet och företagsfrämjande aktörer. Företagsmiljöer, mötesplatser för samverkan och branschkluster bidrar till tillväxt och lyskraft. Arbetet med innovation och omställning i offentlig verksamhet bidrar till utveckling i näringslivet och av kommunens verksamhet. Det kommer invånarna till nytta genom effektiv service och tjänster.

Åtgärder

3.1 Stärka Uppsalas fokusbranscher och kluster
och främja gränsöverskridande utveckling.

3.2 Arbeta med hållbar och innovativ affärsutveckling i nära samverkan med akademi, näringsliv och det offentliga samt detinnovationsstödjande systemet.