Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

1. Attraktionskraft

Mål/utvecklingsområde 1: Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i och en attraktiv plats att besöka.

Uppsala är en av Sveriges fyra storstäder – mitt i ett av Europas mest expansiva tillväxtområde, Uppsala-Stockholmsregionen. Näringslivet blomstrar med nya företag, världsledande forskning och innovationer. Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i och en attraktiv plats att besöka, därigenom skapas ett starkt platsvarumärke.

Flera branscher befinner sig i en kontext av global konkurrens om
kompetens, kapital och investeringar. Genom att paketera Uppsalas styrkor är vi tydliga med platsens gemensamma erbjudande. Kommunen och flertalet samverkansaktörer har kraftsamlat kring utvecklingen av Uppsalas platsvarumärke vilket ska fortsätta stärkas och marknadsföras så att alla kan dra nytta av det, oavsett bransch. Ett starkt platsvarumärke bidrar till positiv samhällsutveckling och internationell konkurrenskraft.

Ett platsvarumärke utgörs av de samlade associationer, värden och upplevelser som finns kring en plats, och byggs inifrån och ut. Att utveckla och stärka ett platsvarumärke kräver samverkan, målmedvetenhet och är ett långsiktigt arbete.

Åtgärder

1.1 Lyfta fram, stärka och synliggöra Uppsalas styrkor och fokusbranscher.

1.2 Vidareutveckla stadskärnan och samverka för ett attraktivt city för boende, verksamheter och besökare.

1.3 Höga ambitioner kring växande verksamhetsområden där flera fokusbranscher har sin hemvist, exempelvis Främre Boländerna och Uppsala Business Park, ska ta plats i marknadsföringen.