Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

2. Kompetensförsörjning

Mål/utvecklingsområde 2: Tillgång till kompetent arbetskraft är en av de viktigaste förutsättningarna för ett innovativt och växande näringsliv.

Det är viktigt att grundskola, gymnasiet, universitet och övrig utbildningsverksamhet kan möta föränderliga behov av kompetens och att företagen möjliggör den praktik som behövs.

Studenter och forskare vid universiteten utgör en viktig rekryterings- och kunskapsbas för näringslivet som skapar möjligheter för fler att stanna efter avslutade studier. Kommunens bostadsförsörjning ska utvecklas för att säkerställa tillgång till olika upplåtelseformer som svarar mot efterfrågan inom olika yrkesgrupper som är viktiga för kompetensförsörjningen.

För att attrahera och behålla nyinflyttad högkvalificerad kompetens är det viktigt att stärka Uppsalas samlade mottagningskapacitet. Här ingår att kunna erbjuda ett välkomnande och effektivt mottagande av internationella talanger. Det finns stora behov av arbetskraft i Uppsalas näringsliv med särskilt yrkeskunnande som inte kräver universitetsutbildning.

Samverkan mellan företag, grund- och gymnasieskolor, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar och universiteten är avgörande för att säkerställa en väl fungerande och långsiktig kompetensförsörjning.

Särskilt fokus ska vara på en jämställd arbetsmarknad där alla, oavsett kön, får samma möjligheter. Vi ska tillvarata potentialen med en väl fungerande integration för att öka tillgången till kompetens. Ny teknik nyttjas för att frigöra arbetskraft till personalintensiva verksamheter inom privat och offentlig sektor

Åtgärder

2.1 Stärka kommunens samverkan mellan företag, grund- och gymnasieskolor, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar och universiteten för att möta kompetensbehoven samt öka
attraktiviteten för yrkesinriktade utbildningar. Entreprenörskap ska vara en röd tråd genom utbildningssystemet.

2.2 Aktivt tillvarata och attrahera nationell och internationell kompetens genom möten och kongresser samt evenemang.

2.3 Fortsätta utveckla Uppsala International Hub och där igenom ge service till företag med behov av internationell kompetens.