Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Minskad användning av plast

Uppsala kommun jobbar aktivt för att minska plastanvändningen i både de kommunala verksamheterna och hos andra organisationer och företag i kommunen.

Uppsala kommun har som mål att nya varor med plastinnehåll ska innehålla enbart återvunnen eller förnybar plast 2030.

Med färre fossila plastprodukter i omlopp minskar vi utsläppen av växthusgaser och den negativa påverkan på miljö och klimat.

Läs miljö- och klimatprogrammet

Det här gör vi för att minska klimatpåverkan från plast

För att nå målet krävs ett samlat engagemang från alla kommunens nämnder och bolag. 

Majoriteten av kommunens nämnder och bolag har under 2020 sett över sin plastanvändning utifrån klimatpåverkan. Von Bahrs förskola och Myrbergska gårdens äldreboende är två exempel på verksamheter som har sett över sitt användande av plast (med särskilt fokus på fossil plast).

De har arbetat i fyra steg:

  1. Utbildning – medarbetarna gick en e-utbildning för att lära sig mer om plastens påverkan på klimatet och vilka produkter som egentligen är bäst för klimatet.
  2. Kartläggning – medarbetarna gick igenom sin verksamhet. Vilka plastprodukter använder vi? Vilka kan vi ta bort helt? Vilka kan vi minska på? Vilka kan vi byta ut mot förnybar eller återvunnen plast?
  3. Åtgärder – utifrån det som kom fram i kartläggningen togs produkter bort eller byttes ut och rutiner förändrades. Von Bahrs förskola tog exempelvis bort skoskydden som ersattes med en skogräns och de engångsmuggar som används vid föräldramöten ersattes med porslinsmuggar.
  4. Uppföljning och åtgärder – verksamheterna tog också fram åtgärder för hur de ska minska sin plastanvändning även framöver.

Se en film om Von bahrs förskolas plastminskningsarbete:

E-utbildning och informationsmaterial om plast

För den som vill veta mer om vad plast är, hur plast påverkar miljö och klimat och vad du kan göra för att minska plastens klimatpåverkan finns en e-utbildning. Utbildningen är ungefär 20 minuter lång och innehåller flera övningsmoment. I första hand har den tagits fram till kommunens medarbetare, men den är öppen för vem som helst att ta del av.

Gör plastutbildningen (svenska)

Gör plastutbildningen (engelska/in English)

Som stöd i arbetet med plastminskning i kommunens verksamheter har verksamhetsspecifika vägledningar med tips och checklistor tagits fram. Det är fritt fram för andra kommuner, organisationer och företag att ta inspiration från dem.

Hållbar plastanvändning på din arbetsplats (PDF, 809 KB)

Hållbar plastanvändning i förskolan (PDF, 544 KB)

Hållbar plastanvändning inom äldreomsorgen (PDF, 469 KB)

Hållbar plastanvändning på kontoret (PDF, 447 KB)

Det har också tagits fram en längre vägledning för den som vill fördjupa sig i plastens påverkan på miljön och klimatet och en vägledning som riktar sig direkt till personer som jobbar med upphandling av varor och tjänster.

Vägledning för hållbar plastanvändning (PDF, 927 KB)

Vägledning för hållbar plastupphandling (PDF, 1 MB)

För upphandlare finns också ett kriteriebibliotek att använda vid upphandling av plastprodukter. Kriteriebiblioteket är endast ett förslag på hur det är möjligt att kravställa i dagsläget. Det sker en ständig utveckling av plastprodukter vilket gör det möjligt att förändra kravställan i samma takt. Materialet går inte att säkerställa när det gäller bevis/certifikat/uppföljning och andra möjliga bevismedel som möter LOU-principerna. Kriterierna är inte heller juridiskt kvalitetsgranskade. Kontakta anna.hilding@uppsala.se om du vill ta del av kriteriebiblioteket.

Plastens påverkan på klimatet

Nästan all plast som tillverkas idag är baserad på olja eller naturgas, som är fossila råvaror. Plasten bidrar med stora koldioxidutsläpp både vid tillverkning och när den förbränns. Men det finns flera sätt att minska klimatpåverkan från plast. Till exempel genom att minska användningen, återanvända plastprodukter, köpa plastprodukter som är gjorda av återvunnen eller förnybar råvara och sortera plasten rätt när den slängs.

Läs mer om avfall och återvinning.

Minska din klimatpåverkan från plast

Det finns några enkla saker som du kan göra för att minska din plastanvändning.

Undvik engångsplast.

Minska användningen av engångsplastprodukter som snabbmatsförpackningar, plastmuggar, plastbestick och påsar. Ta med egen låda till hämtmaten! Lägg överbliven mat i förvaringsburkar istället för att använda plastpåsar och plastfolie.

Byt ut.

Det bästa för miljön och klimatet är att använda de saker du redan har så länge som möjligt men när du behöver köpa nya så välj produkter i till exempel trä, glas eller metall. Köksredskap i plast som slevar, bunkar, mått, stekspadar, kastruller, kavlar, skärbrädor och vispar kan bytas ut mot metall, trä eller glas när de blivit slitna.

Fortsätt sortera och panta.

Gör det till en vana att gå till soprummet eller återvinningsstationen med dina förpackningar och tidningar. Panta alla pantflaskor (numera finns även juice med mera i pantflaska). 

Tips för källsortering av plastförpackningar.

Använd påsen så många gånger som möjligt.

Använd plastpåsen från butiken flera gånger innan den blir en soppåse. (Tygpåse är också bra förutsatt att du använder den många gånger). Överblivna papperspåsar kan också användas till brännbara sopor istället för att köpa speciella soppåsar i plast. Om du ändå behöver köpa soppåsar i plast, använd soppåsar av återvunnen plast. Sortera matavfall i avsedd papperspåse (som kan hämtas på återvinningscentralerna i Uppsala).

Satsa på återvunnet och återbruk.

Köp produkter av återvunnen plast och fråga efter det när du handlar. Använd dina plastprodukter så länge de är hela och fungerar som de ska. Lämna sådant du inte längre har användning för till återbruk så att det kan få nytt liv hos någon annan.

Släng aldrig plast i naturen.

Det tar lång tid för plast att brytas ned. Oavsett hur lång tid det tar kan det skada både människor och natur. Plasten hör inte hemma i naturen.

Mer information

Anna Hilding, utvecklingsledare, kommunledningskontoret

Telefon:
018-727 43 27