Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Innovationslabbet – tillsammans skapar vi nya lösningar

Innovationslabbet i Uppsala kommun är en kreativ mötesplats för medarbetare, invånare, näringsliv och akademi. I labbet utvecklar och använder vi tillsammans metoder, processer och verktyg för att skapa nya lösningar för ett hållbart Uppsala.

Många av kommunens utmaningar är komplexa och behöver lösas över organisatoriska gränser och med hjälp av nya metoder och arbetssätt. Innovationslabbet stödjer samverkansprojekt som bidrar till att Uppsala kommun når sina högt ställda hållbarhetsmål. Labbet blir på så sätt också en samlingsplats för aktivt arbete med privata aktörer kring gemensamma projekt. Den tvärsektoriella närvaron och arbetssättet är en viktig utgångspunkt.

Glad kvinna lyfter en hand

Pågående projekt i Innovationslabbet

Samskapande dialog för kulturhuvudstadsår och boexpo

Med en ny samskapande dialogmetod hoppas Uppsala kommun få in invånares och företags drömmar, behov och framtidssyn. I ett projekt med Innovationslabbet och Ignite Sweden ska det bli en del av underlag till ett boexpo 2029 och en ansökan att bli europeisk kulturhuvudstad samma år.

Läs mer om samskapande dialog för kulturhuvudstadsår och boexpo

Snabbare och smidigare grävtillstånd för stadsutveckling

Grävning i gator och mark är ofrånkomligt när Uppsala utvecklas. Men tillståndsprocesserna är krångliga och drar lätt ut på tiden. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit hjälp av Innovationslabbet för att få nya perspektiv på möjliga lösningar.

Läs mer om snabbare och smidigare grävtillstånd för stadsutveckling

Effektdelning för en fungerande elförsörjning

Elförsörjningen räcker inte till när behovet är som störst i Uppsala. En lösning är att låta många små elanvändare handla med sitt effektuttag för att jämna ut belastningen. Nu har Uppsala kommun anlitat studenter och ett uppstartsbolag för att få fram en modell för handeln av eleffekt.

Läs mer om effektdelning för en fungerande elförsörjning

Hur går arbetet i labbet till i praktiken?

Innovationslabbets medarbetare erbjuder stöd, råd och vägledning under en avgränsad tid till utvalda utvecklingsprojekt.

Erbjudandet

Stödet utformas alltid tillsammans med projektledningen för respektive projekt. De tjänster som erbjuds kommer att utformas och förfinas över tid och utifrån behov.

Exempel på tjänster: 

 • Innovationscoachning: Stöd i till exempel hur man arbetar mest effektivt för att skapa nya lösningar som upplevs värdefulla, eller hur man involverar användarna av en tjänst i utvecklingsarbetet.
 • Facilitering:  Stöd i hur ett effektivt möte eller en workshop planeras och genomförs fysiskt eller digitalt.
 • Samverkansstöd: Hjälp att hitta och organisera samverkan med företag och innovationsstödjande aktörer.
 • Slussning: Medarbetarna i labbet har god kännedom om vem, i eller utanför kommunen, som kan ge olika former av stöd. Det kan handla om en IT-fråga, en juridisk fråga eller en fråga om upphandling.  Då kan labbet slussa frågan till rätt person eller funktion.
 • Innovationsevent: Ibland kan man behöva arbeta intensivt kring en problemställning eller kring att hitta nya lösningar. I labbet kan projekt få stöd i att organisera sådana event.
 • Digitala verktyg: Stöd i att hitta, välja och använda lämpligt digitalt arbetsverktyg.
 • Invånardialog: Stöd i att hitta, välja och använda lämpliga metoder att samskapa med invånare och företag. 
 • Omvärldsbevakning: Stöd i att hitta för projektet lämplig information i omvärlden. Till exempel så kallad best practice och lämpliga tekniska eller organisatoriska lösningar.
 • Utbildning: Utbildning i till exempel tjänstedesign eller användningen av digitala verktyg för innovation.

Arbetssätt

Projekt får ansöka om det stöd Innovationslabbet erbjuder:

 

Efter en urvalsprocess erbjuds antagna projekt följande:

 1. Ett första möte för att medarbetarna i labbet (innovationsteamet) ska skapa sig en förståelse för projektet och projektets problemområden och behov. 
 2. Innovationsteamet återkommer med förslag på en eller flera stödinsatser för godkännande av projektledningen.
 3. Innovationsteamet och projektledningen fördelar arbetsuppgifter och lägger upp en första tidplan för insatserna.
 4. Innovationslabbet process900.png

Bemanning

Näringslivsutvecklarna och innovationsledarna vid kommunledningskontoret vägleder och coachar på förfrågan projekt och enskilda medarbetare utanför labbets regi.  Innovationslabbet är tänkt att underlätta arbetet med de lite mer komplexa utmaningarna. De projekt som behöver särskilt stöd för att komma vidare i processen.

Digitalt till en början

På grund av den pågående pandemin kommer arbetet i Innovationslabbet under våren 2021 utföras digitalt och på distans. När Folkhälsomyndigheten och Uppsala kommun tillåter fysiska möten kommer labbet även att erbjuda en kreativ fysisk mötesplats. Labbet kan också komma till den verksamhet som behöver stöd.

Samverkan med näringslivet och andra stödjande aktörer

Innovationslabbet är en del av Uppsala kommuns näringslivsfrämjande insatser (här hittar du Näringslivsprogrammet). Uppsala kommun avser därför att utveckla projekten i labbet tillsammans med näringslivet och andra innovationsstödjande aktörer, bland annat Innovation Hub Uppsala.

Läs om Innovation Hub Uppsala

Ta del av Uppsala kommuns handlingsplan för 2000 nya jobb

Uppsala kommun samarbetar också med Ignite Sweden för att koppla ihop unga företag i hela Sverige med de behov av lösningar som kommunen har.

Läs om Ignite Sweden

Innovation3_900.jpg

Så tänker vi när vi arbetar i Innovationslabbet 

Kommunens värdegrund fungerar som ledstjärna för Innovationslabbet: ”Vi välkomnar nyskapande och arbetar tillsammans för att göra skillnad för de vi är till för”. Oavsett om det sker fysiskt eller digitalt. I labbets olika aktiviteter kommer vi att använda metoder och förhållningssätt som främjar kreativitet och samskapande. Det kan till exempel handla om:

 • Det finns inga ”rätt” eller ”fel”.
 • Säg ”Ja, och…” istället för ”nej, men...”  
 • Våga testa och arbeta experimenterande för att utforska möjligheter och risker.
Kontakta oss

Uppsala kommun har flera innovationsledare och strateger som arbetar med innovation. Om du vill ha stöd i ditt innovationsarbete eller har frågor, kontakta oss: innovation@uppsala.se

Sandra Molin
Maria Pettersson_150x114.jpg
Annika Remaeus_150x114.jpg
johan_rosen-150x114.jpg
 

Sandra Molin
Innovationsledare

Maria Pettersson
Innovationsledare

Annika Remaeus
Enhetschef

Johan Rosén
Näringslivsstrateg