Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Samskapande dialog för kulturhuvudstadsår och boexpo

Med en ny samskapande dialogmetod hoppas Uppsala kommun få in invånares och företags drömmar, behov och framtidssyn. I ett projekt med Innovationslabbet och Ignite Sweden ska det bli en del av underlag till ett boexpo 2029 och en ansökan att bli europeisk kulturhuvudstad samma år.

UKK_radical_900.jpg
Uppsala kommun planerar att ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad år 2029. Samma år kommer kommunen att genomföra ett så kallat boexpo.

– Projekten har olika syften och målgrupper, men handlar till stora delar om samma frågor. Kulturhuvudstadsåret ska utforska hur staden förändras, både på ont och gott, när den växer. Boexpot visar upp det innovationsarbete som görs i arbetet med att utveckla kommunen på ett hållbart sätt, säger Patric Kiraly, projektledare för Uppsala kommuns ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029.

Djup förankring med många parter

För att fylla det koncept som ska bli ansökan med rätt innehåll krävs en djup förankring i och en stor process för samskapande mellan kommunen och olika samarbetspartner – från akademi, näringsliv och offentliga institutioner till kulturliv, civilsamhälle och medborgare.

– Därför finns det stor anledning även för kommunorganisationen som helhet att intressera sig för vilka bilder som målas upp. Kulturen är en viktig del av en människas liv. Den formar vem man är och man vill vara. Därför är det oerhört viktigt att förstå invånarnas syn på sig själva i relation till den kulturella miljö de befinner sig i – i synnerhet då Uppsala kommun ämnar göra sig till uttolkare av vad staden är och vill vara i vår ansökan, säger han.

Ignite Public matchar ihop med uppstartsbolag

Under pågående pandemi har det varit svårt att få in ett heltäckande material som fångar både en lokal tidsanda och samtidigt kondenserar Uppsalabornas vision och bild av sin framtida stad. Innovationslabbet i Uppsala kommun har därför sammanfört kulturförvaltningen och det nationella initiativet Ignite Public, som i sin tur kopplar ihop offentliga utmaningar med innovativa uppstartsbolag.

– För att ta sig an den här utmaningen krävs nytänkande och ett innovativt angreppssätt. Målet är att kunna få in djuplodande resonemang med fria svarsformer i en så öppen dialogform som möjligt, säger Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare och del av kommunens projektledning. 

Underlag för både kulturhuvudstadsår och boexpo

Tankarna som hämtas in är tänkta att bidra både till ansökan om att få bli kulturhuvudstad och som inspiration till utformningen av boexpo. Kulturförvaltningen har arbetat med samskapande processer tidigare.

– Nu vill vi ta nästa steg och utveckla en digital medskapande dialogmetod där tankegodset från bland andra intressenter och företag skapas och sammanställs tillsammans med kommunorganisationen. Nästa steg är att tillsammans med de andra deltagarna i processen fortsätta gräva vidare, samarbeta och utvecklas. Detta är bara ett första spadtag, men ett väldigt viktigt sådant, säger Patric. 

Stärker delaktigheten av kommunens utveckling

Målet med arbetet i Innovationslabbet är en första rapport till augusti 2021 som bygger på det gods som samlats in med hjälp en ny effektiv lösning.

– Vi vill också utforska om den här typen av samskapande process stärker delaktigheten i utvecklingen av kommunen, säger han.

Arbetet i Innovationslabbet är tänkt att avslutas med rapporten, men resultatet följs upp och bidrar hur kommunen fortsatt utveckling av labbet.

Innovationslabbet

Vill du veta mer om Innovationslabbet är du välkommen att ta kontakt på innovation@uppsala.se