Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Modellering gör Klimatfärdplan Uppsala tillgänglig för fler

Utsläppen av växthusgaser minskar för långsamt. För att öka takten och nå klimatmålen krävs stora förändringar i hur vi producerar, konsumerar, arbetar, reser och bor. Men hur stor påverkan har olika energibesparande insatser, och är de tillräckligt effektiva?

David Jedland utanför en röd lada.

För att fatta beslut som minskar utsläppen av växthusgaser behövs information om vad som fungerar och ger effekt. Därför var modelleringsprogrammet The Low Emissions Analysis Platform (LEAP) en viktig del av projektet Klimatfärdplan Uppsala som avslutades 2021.

– Det är ett verktyg som visar svart på vitt vad som faktiskt fungerar, säger David Jedland, utvecklingsledare på Uppsala kommuns hållbarhetsavdelning och fortsätter:

Vi har mål om att drastiskt minska våra utsläpp till 2050, och genom modellering kan vi räkna ut och beskriva vilka samhällsförändringar som tar oss hela vägen fram.

Data från pålitliga källor

Att beräkna klimatpåverkan över tid är en komplex uppgift som blir enklare med verktyg som LEAP, menar David. Han matar modelleringsprogrammet med stora mängder information om olika sektorer och fokusområden, som till exempel byggnader och transporter.

– Vi undersöker hur energianvändningen driver emissionen av växthusgaser, både idag och på sikt. Information om nuläget, antaganden om vad som kommer förändras och den potentiella effekten av olika åtgärder tas med i beräkningen av hur stora utsläppen kommer vara i framtiden, säger David.

All data som används i modellerna kommer från pålitliga källor.

– Hur fordonssammansättningen i person- och lastbilsflottan i Uppsala kommer utvecklas över tid hämtar vi till exempel från Energimyndighetens analyser, säger David.

Beräknar klimatpåverkan ned till minsta detalj

Utsläppen inom de olika områdena kan utvärderas var för sig eller kombineras och ge en helhetsbild av hela kommunens klimatpåverkan.

– Det går att bli väldigt detaljerad, säger David. I trafiken kan vi till exempel ta hänsyn till energianvändningen i olika typer av fordon och bränslen, lägga in genomsnittliga körsträckor och se hur utsläppen påverkas om en andel av invånarna istället kör elbil, byter bränsletyp eller reser mer kollektivt.

Läs mer om projektet Klimatfärdplan Uppsala här.