Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Närnatur i Uppsala

I samband med arbetet att ta fram en ny översiktsplan för Uppsala kommun, har upplevelsen av närnatur i 14 tätorter utretts under 2022. Syftet var att med hjälp av boende samla in kunskaper och synpunkter om hur närnaturen används i respektive tätort, med fokus på barn och äldre. Beslut kring en ny översiktsplan för Uppsala kommun förväntas fattas av kommunfullmäktige under 2028.

Dokument

Sammanfattning

Metod

För att inhämta kunskaper och synpunkter från boende, har man använt sig av det digitala dialogverktyget Placetoplan. I den kartbaserade webbplattformen fick de svarande möjlighet att markera punkter på platser de gillar, och berätta hur de använder dessa med hjälp av ett antal förvalbara kvaliteter som de förknippar med platsen, samt fritextsvar. De svarande fick även besvara hur de upplever tillgången till närnatur, samt hur ofta och länge de besöker den. De fick också frågan om hur långt det är till närmaste naturområde och hur de tar sig dit. Förutom det fick de svarande möjlighet att beskriva vad som är det främsta hindret för att spendera mer tid i närnaturen (vid tillfället för enkäten).

Resultat i urval

Naturupplevelse, djur och växter är generellt den kvalitet som svarande använder i högst utsträckning för att beskriva favoritplatserna i närnaturen. Resultaten visar att elljusspår är viktiga platser för rekreation och möten i de tätorter som har detta. I samtliga tätorter är det en majoritet av de svarande som går från bostaden till platserna i närnaturen. En majoritet av boende anger även att upplevd brist på tid är den främsta anledningen till att de inte spenderar mer tid i den bostadsnära naturen.