Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pågående dialog

Planprogram för Marielund utredningsområde

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Planprogram för Marielund utredningsområde är ute på samråd 15 april–27 maj 2021. Programförslaget belyser, i enlighet med uppdraget, tre alternativ eller etapper för bebyggelseutvecklingen i Marielund. Läs mer om dessa i beskrivningen nedan.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Marielund ligger 15 kilometer öster om Uppsala vid sjön Trehörningen.

Programförslaget belyser, i enlighet med uppdraget, tre alternativ eller etapper för bebyggelseutvecklingen i Marielund:

  • alternativ/etapp MINI som omfattar 35-40 nya bostäder
  • alternativ/etapp LITEN som omfattar 340-400 nya bostäder (inklusive MINI)
  • alternativ/etapp STOR som omfattar 480-530 nya bostäder (inklusive MINI)

De två större alternativen/etapperna, LITEN och STOR, innebär en bebyggelseutveckling av i huvudsak bostäder med en variation av friliggande markbostäder, radhus, parhus samt småskaliga flerbostadshus. I båda dessa alternativen avsätts utrymme för skola och förskolor och möjlighet till etablering av icke störande verksamheter/service i kollektivtrafiknära lägen vid väg 282 samt vid uppsamlande korsningspunkter inom området.

I alternativ/etapp MINI ingår endast enbostadshus och möjlighet att etablera en förskola.

Samtliga alternativ/etapper tar hänsyn till kulturhistoriska värden och naturvärden. De två större alternativen innehåller en genomtänkt struktur av sparad natur med inslag av mer anlagda mindre grönytor inklusive ett allmänt bad vid sjön Trehörningen.

Informationsmöte

Tid: 6 maj 2021 klockan 18:00-19:30
Plats: Informationsmötet kommer att hållas digitalt. Du hittar en länk för att ansluta till mötet på sidan där alla samrådshandlingar finns.

Läs alla handlingar och delta i digitalt möte på bygg.uppsala.se

Välkomna!

Du behöver inte installera någon särskild app eller program för att delta. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller telefon med webbläsare.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se