Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Planprogram för Marielund utredningsområde

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Planprogram för Marielund utredningsområde var ute på samråd 15 april–27 maj 2021. Programförslaget belyser, i enlighet med uppdraget, tre alternativ eller etapper för bebyggelseutvecklingen i Marielund. Läs mer om dessa i beskrivningen nedan.

Beskrivning

Marielund ligger 15 kilometer öster om Uppsala vid sjön Trehörningen.

Programförslaget belyser, i enlighet med uppdraget, tre alternativ eller etapper för bebyggelseutvecklingen i Marielund:

  • alternativ/etapp MINI som omfattar 35-40 nya bostäder
  • alternativ/etapp LITEN som omfattar 340-400 nya bostäder (inklusive MINI)
  • alternativ/etapp STOR som omfattar 480-530 nya bostäder (inklusive MINI)

De två större alternativen/etapperna, LITEN och STOR, innebär en bebyggelseutveckling av i huvudsak bostäder med en variation av friliggande markbostäder, radhus, parhus samt småskaliga flerbostadshus. I båda dessa alternativen avsätts utrymme för skola och förskolor och möjlighet till etablering av icke störande verksamheter/service i kollektivtrafiknära lägen vid väg 282 samt vid uppsamlande korsningspunkter inom området.

I alternativ/etapp MINI ingår endast enbostadshus och möjlighet att etablera en förskola.

Samtliga alternativ/etapper tar hänsyn till kulturhistoriska värden och naturvärden. De två större alternativen innehåller en genomtänkt struktur av sparad natur med inslag av mer anlagda mindre grönytor inklusive ett allmänt bad vid sjön Trehörningen.

Samrådsmöte

6 maj 2021 höll vi ett digitalt samrådsmöte om planerna för Marielund. Via länken nedan kan du ta del av frågor och svar från samrådsmötet. 

Läs alla handlingar och ta del av frågor och svar från samrådsmöte