Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Förslag till ny översiktsplan, utställning

Dialogen har avslutats

Resultat

Resultat i korthet

Utställningsutlåtandet är en sammanställning av synpunkter som kommit under utställningen. Det innehåller också förvaltningens kommentarer och förslag till åtgärder.

Dokumentets sammanfattning innehåller 15 punkter som beskriver de viktigaste förändringarna och de avsnitt som förtydligats.

Läs översiktsplan 2016, som kommunfullmäktige antog 12 december 2016

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Uppsala kommuns översiktsplan visar den långsiktiga färdriktningen för hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas. I maj 2014 beslutade kommunfullmäktige att planen från 2010 ska uppdateras. Den nya översiktsplanen sträcker sig till 2050 och tar bland annat hänsyn till en snabbare befolkningsutveckling än tidigare. Hösten 2015 kunde alla intresserade lämna synpunkter på ett första förslag. Från mitten av maj till sista augusti pågick utställningen av det omarbetade förslaget.

Dokument

Översiktsplan, utställning del A

PDF, 31 MB | Lyssna

Huvudhandling

Översiktsplan, utställning del B

PDF, 11 MB | Lyssna

Ställningstaganden till riksintressen och vissa andra intressen av nationell betydelse

Översiktsplan, utställning del C

PDF, 10 MB | Lyssna

Samlad konsekvensbeskrivning och dokumentation av hållbarhetsbedömning

Översiktsplan, samrådsredogörelse

PDF, 476 KB | Lyssna

Samrådsredogörelse över förslag till översiktsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Innehåller också stadsbyggnadsförvaltningens förslag till större revideringar.

Beskrivning

Lämna synpunkter 

Fram till och med 31 augusti 2016 kunde du lämna dina synpunkter på förslaget.

Underlagsrapporter

Förslaget bygger på många olika studier och underlag. En del av dem har sammanfattats i särskilda underlagsrapporter.
Se alla underlagsrapporter

Landsbygdsprogram

Hösten 2016 arbetar kommunen fram ett landsbygdsprogram.
Följ arbetet med landsbygdsprogrammet