Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Lämna namnförslag inom de Sydöstra stadsdelarna

Dialogen är avslutad.

Här nedan kan du ta del av resultatet.

Resultat i korthet

Över 300 namnförslag har under våren skickats in till kommunen. Många av namnförslagen har anknytning till djur och natur, kvinnliga pionjärer, fritidsaktiviteter och Carl von Linné. De insamlade namnen kommer att sparas och ligga till grund för framtida namngivning inom de sydöstra stadsdelarna.

Namngivningsnämnden riktar ett stort tack till alla som bidragit med namnförslag!

Ta del av inskickade namnförslag för de sydöstra stadsdelarna

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

I samband med utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna har vi samlat in namnförslag till området. Det kommer att behövas många nya namn i området och det har varit möjligt att lämna förslag till namn på till exempel kvarter, vägar, gator, torg och parker. Det var också möjligt att lämna förslag på namnteman för hela områden.

Beskrivning

Vi efterlyser namnförslag på kvarter, vägar, gator, parker och torg inom de sydöstra stadsdelarna. Du kan föreslå

  • enskilda namn på kvarter, gator, torg eller parker
  • namnkategorier/namnteman, det vill säga att namn i ett område har ett visst tema som exempelvis namn från växtriket, rymden, yrken eller något annat tema.

Kanske känner du till någon plats inom området som har ett namn, men att det namnet inte finns med på kartan. Det kan vara ett namn som endast används för en plats av de som bor i området. Dela gärna med dig av sådana namn.

Område att lämna namnförslag inom

Kartan nedan visar de områden vi vill få in namnförslag inom. De lila, rosa, gula, gröna och blå områdena i kartan är de nya områden som föreslås i den fördjupade översiktsplanen. Det är namn inom dessa nya områden vi vill få förslag till. 

Karta som visar områden att ge namnförslag inom (PDF, 2 MB)

Namn som redan finns

För att du inte ska råka föreslå namn som redan finns kan du titta i kommunens förteckningar över namn som finns på gator, kvarter parker och andra allmänna platser. Se förteckningarna på nedan länkar.

Namngivningsnämnden beslutar om namn

I Uppsala är det namngivningsnämnden som beslutar om namn på till exempel kvarter, gator och parker. Nämnden fattar beslut om namn i den takt som detaljplanerna inom området tas fram, men redan nu vill vi gärna få dina egna namnförslag.

Riktlinjer för namngivningsnämndens verksamhets- och ansvarsområde

Namnförslagen blir grund för beslut om namn

De namnförslag som vi får in kommer att användas som grund till beslut om namn. Dessutom kommer de namnförslag som namngivningsnämnden slutligen föreslår att ställas ut på uppsala.se/namngivning. Då kan du även lämna synpunkter på dessa innan namnen beslutas.

Varmt välkommen att lämna in dina namnförslag!
 

Information om de sydöstra stadsdelarna och utställningsförslag till fördjupad översiktsplan