Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Dialog om Lina Sandells park

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Under våren 2017 har kommunen genomfört flera dialoger om Lina Sandells park. Dialogerna har riktat sig både mot allmänheten och olika fokusgrupper i Gottsunda som skola, förskola, fritidsgård, boende, förvaltare och föreningar.

Resultatet av dialogerna är första steget i att skapa ett förslag för parkens utveckling. Målet är att skapa en attraktiv och inbjudande park som fungerar som en mötesplats för Gottsundaborna att trivas i tillsammans med vänner och familj. 

Här är en sammanfattning över de vanligaste synpunkter, önskemål och idéer som har kommit fram under dialogerna. I det fortsatta arbetet med parken ska vi utgå från synpunkterna och undersöka vilka önskemål som får plats och är möjliga att genomföra.

Synpunkter

Det har framkommit att:

 • statyn på dansande flickorna är fin och viktig
 • skogen och skogskaraktären är fin och viktig att bevara
 • det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden med träd, fåglar och insekter
 • parken känns mörk och otrygg
 • det behövs mer och bättre belysning
 • det finns inte så mycket att göra i parken
 • parken är sliten, eftersatt och skräpig
 • man vill ha fler platser där man kan leka, lekplats, lekplatstema
 • man vill ha fler platser att leka och hänga på i skogskullen
 • parken ska bli en plats för alla åldrar
 • parken ligger nära vägen, tänk på barnens säkerhet
 • det behövs fler och bättre stigar eller slingor genom parken. 

Önskemål och idéer

Det har framkommit önskemål om:

 • roliga sittplatser som man kan hänga vid. Sittbryggor, gungor, bänkar etc.
 • gungor och rutschkanor
 • en grillplats med sittbänkar
 • studsmatta
 • vatten, vattenfall, fontän
 • en plats där man kan klättra, klättervägg klätterställning
 • en plats där man kan hänga, koppla in mobilen och spela musik
 • en basketplan
 • en fotbollsplan med konstgräs
 • en tennisplan
 • blommor, blommande träd och buskar och fruktträd
 • en plats som man kan hänga på när det regnar
 • mer färger
 • träning, utegym. 

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Under våren 2017 börjar Uppsala kommun planera för en upprustning av Lina Sandells park. Vi vill att parken ska bli en attraktiv och inbjudande mötesplats där Gottsundaborna kan trivas tillsammans med vänner och familj. Att förnya parken är en del av kommunens arbete att utveckla Gottsunda för framtiden.

Beskrivning

Gottsundaborna är med och utvecklar sin park

Uppsala kommun vill utveckla en park som blir Gottsundabornas nya favoritställe. Därför kommer Uppsala kommun under våren 2017 att prata med Gottsundabor och olika grupper i Gottsunda. Vi samlar in synpunkter och idéer som vi försöker ta hänsyn till när vi gör ett förslag för parken.

Läs mer om Lina Sandells park.

Anmäl dig till nyhetsbrevet om Gottsunda.