Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för Österängens IP - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen för Österängens IP var på samråd mellan 8 november–20 december 2018. Detaljplanen möjliggör en större läktare och fler funktioner för att idrottsanläggningen kan utvecklas till en elitarena för amerikansk fotboll. Fotboll och friidrott ska fortsatt kunna utövas på platsen.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större läktare och fler funktioner för att idrottsanläggningen kan utvecklas till en elitarena för amerikansk fotboll. Det innebär till exempel utökade förrådsutrymmen, matchsekretariat, kansli, kiosk och liknande funktioner. Fotboll och friidrott ska fortsatt kunna utövas på platsen.

Planområdet innehåller en idrottsplan som huvudsakligen används för fotboll och amerikansk fotboll. Området är planlagt för idrottsändamål. En ny detaljplan behövs för att möjliggöra en anläggning med större läktare samt för att möjliggöra byggnation på den mark som i gällande detaljplan betecknats med prickmark, marken får ej bebyggas.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.