Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pågående dialog

Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. (Främre Boländerna etapp 1) - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd 3 juli–7 september 2020. Detaljplanens syfte är att bidra till näringslivsutveckling och näringslivshänsyn i Främre Boländerna. Planen ska också bidra till att göra Främre Boländerna till en del av innerstaden, bland annat genom att skapa levande bottenvåningar och att värna befintlig grönska och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet ligger i västra Boländerna, huvudsakligen längs Säbygatan och runt parkerna Bergsbrunnaplan, Knivstaplan och Märstaplan.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationstillfälle under samrådstiden

Datum: Onsdag 26 augusti

Tid: Kom förbi när du vill mellan 11–13 och 16–18. Det är inget möte utan vi finns på plats och svarar på frågor om planförslaget dessa tider.

Plats: Utomhus på Knivstaplan, mellan Knivstagatan och Säbygatan.

Det är allas ansvar att minska smittspridningen. Den som har förkylningssymptom bör stanna hemma. Alla måste hålla avstånd - om det blir svårt att hålla avstånd kommer vi att sprida ut oss över en större yta. Om vi blir för många avbryter vi aktiviteten.

Välkommen!