Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Klockaren - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på granskning 24 januari–14 februari 2020. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt verksamhetslokaler i bottenvåningen mot gatan. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en gång- och cykelbana i anslutning till planområdet.

Beskrivning

Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum och cirka 2 kilometer från Stora torget.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se