Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Resultat av dialog

Detaljplan för Kvarteret Fjalar - granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 17 maj 2018.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för kvarteret Fjalar. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny byggnad för kontor och centrumverksamhet.

Beskrivning

Planområdet är beläget väster om, och i nära anslutning till, järnvägen. Den föreslagna byggnaden ligger 40 meter från närmsta entré till perrongerna på Resecentrum, cirka 250 meter från Centralpassagen och knappt 200 meter från Resecentrums södra entré vid Strandbodgatan.

Motivet till planläggning är den höga efterfrågan på kontorslokaler i centrum och en förbättring av stadsmiljön i närområdet.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.