Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pågående dialog

Detaljplan för del av Österplan - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 21 april–2 juni 2021. Syftet med planläggningen är att möjliggöra ett nytt vändspår öster om det befintliga spårområdet mellan Vaksalagatan och norra Österplan. Delar av den nuvarande markanvändningen park inom norra och södra Österplans planområde samt gång- och cykelpassagen passagen mellan Vaksalagatan och S:t Persgatan kommer att ersätts med markanvändningen T1– Järnvägstrafik. Målet med planläggningen är att avlasta Uppsala Centralstation och öka kapaciteten.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet börjar 300 meter norr om Uppsala Centralstation och omfattar fastigheterna Dragarbrunn 32:1 och Kvarngärdet 1:7. 

Ta del av alla handlingar på bygg.uppsala.se