Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C - ändring

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var på samråd 20 augusti till 28 september. Syftet med ändringen av detaljplanen är bland annat att göra det möjligt att överbygga kvarteret Friggs innergård genom att den högsta tillåtna nockhöjden ökas.

Beskrivning

Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra överbyggnad av kvarteret Friggs innergård genom att den högsta tillåtna nockhöjden ökas. Planändringen syftar även till att ge planstöd för tillkommande teknikutrymmen och solcellspaneler på stadshusets tak. Kommunens avsikt med planläggningen är dessutom att säkerställa att förändringar i kvarterets bebyggelse  genomförs med hög arkitektonisk kvalitet och med hänsyn till viktiga siktlinjer och den känsliga stadsbilden i innerstaden.

Planområdet ligger inom centrala Uppsala och omfattar cirka 28 000 kvadratmeter. Den del som berörs av ändringen är cirka 3 500 kvadratmeter och ligger inom planområdets norra del.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se