Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för Bälinge skola med flera - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen så att Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda flera fastigheter med skolverksamhet. Detaljplanen var på samråd 11 april–27 maj.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är också att på sikt möta behovet av fler skolplatser inom Bälinge genom att möjliggöra för en om- och tillbyggnad av Bälinge skola. Detaljplanen innebär en effektivare markanvändning för Bälinge skola genom att det blir tillåtet att bygga högre byggnader i norra delen av skolområdet.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se