Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för Ångkvarnen - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på samråd 4 september–16 oktober 2019. Planens syfte är att möjliggöra nya innerstadskvarter som binder samman Kungsängen med stadskärnan och Åstråket. Med park, torg, stråk och gator i strategiska lägen skapas en struktur som har goda kopplingar med sin omgivning. Syftet är att skapa en tät kvartersstruktur med en blandning av bostäder, förskolor och verksamheter. Till planförslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning

Planområdet ligger utmed Östra Ågatan i stadsdelen Kungsängen,
söder om stadskärnan. Planområdet avgränsas av Islandsgatan i
norr, Ångkvarnsgatan och Sågargatan i öster, Industrigatan i söder
och Östra Ågatan i väster.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se