Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående dialog

Tyck till om detaljplan för Tallstråket i Ulleråker - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 28 maj - 30 augusti. Planens syfte är att göra det möjligt att utveckla en central del av Ulleråker med en blandad och tät stadsbebyggelse. Detaljplanen innebär att Ulleråker kan utvecklas med cirka 1 500 bostäder, lokaler för centrumändamål, mobilitetshus, kontor och andra icke trafikalstrande verksamheter, skolor och förskolor.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Detaljplanen möjliggör också att parker och rekreationsstråk kan utvecklas och att Ulleråker kan kopplas ihop med Kronparkens naturreservat via en gångbro över Kungsängsleden. Syftet är även att bevara och utveckla en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och att så långt som möjligt spara skyddsvärda träd. Planen bekräftar också Ulleråkers kyrkogård som begravningsplats.

Genomförandet av planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför
tagits fram.

Ta del av alla handlingar.

Öppet hus

Välkommen på öppet hus under samrådstiden där du har möjlighet att ställa frågor.

Datum och tid: Onsdag 12 juni och tisdag 20 augusti klockan 17:00-19:30, drop in.
Plats: Hospitalet, Ulleråker