Läs kallelse, protokoll och handlingar genom att klicka på länken för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar tillgängliga för mötet.

Nästa möte:

Möten

LSS-rådet arbetar för att öka inflytande och delaktighet för personer som har rätt till stöd och hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rådet hanterar konkreta ärenden som rör LSS-gruppens vardag. Det kan till exempel handla om frågor inom daglig verksamhet eller kultur- och fritidsaktiviteter vid bostad med särskild service. Rådet består av representanter från omsorgsförvaltningen, omsorgsnämnden samt från Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO).

Förtroendevalda i LSS-rådet

LSS-rådet har 3 ledamöter och 1 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta LSS-rådet

Jeanette Nordin
Uppdragsstrateg

Telefon:
018-727 50 06