Idrotts- och fritidsnämnden sammanträder 15.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter publiceras inte på uppsala.se. Kontakta idrotts- och fritidsnämnden om du vill ta del av handlingar eller protokoll som inte finns på webben. Sammanträdena är delvis öppna för allmänheten. Det framgår av kallelsen i vilken utsträckning sammanträdet är öppet.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för att utveckla, rusta och sköta om de idrotts- och fritidsanläggningar som kommunen äger, till exempel arenor, idrottshallar, idrottsanläggningar, elljusspår och skidanläggningar. Vi hyr också in anläggningar från privata ägare. Vi ansvarar för stöd till barn- och ungdomsföreningar. Tillsammans med förenings- och folkrörelser tar vi fram riktlinjer och mål för stöden. Vi är huvudman för skolornas idrottshallar och ansvarar för utbokning av lokaler och anläggningar för fritids- och idrottsverksamhet.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta idrotts- och fritidsnämnden

kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer idrotts- och fritidsnämndens arbete.

 

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fakturaadress:
Idrotts- och fritidsnämnden
Uppsala kommun
UPK 4400
Box 1023
751 40 Uppsala