Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Krisledningsnämnden har inga regelbundna möten utan sammankallas vid behov. Mötena är inte öppna för allmänheten.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vid händelser som avviker kraftigt från det normala kan kommunen aktivera sin krisledningsnämnd. Det kan ske när man står inför en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Syftet med krisledningsnämnden är att kunna hantera händelser som kräver snabb samordning och snabba beslut. Vid behov kan krisledningsnämnden ta över andra nämnders eller bolagsstyrelsers verksamhetsområden för att kunna prioritera bland uppdragen.

Förtroendevalda i Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har 19 ledamöter och 10 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta krisledningsnämnden
Telefon:
018-727 00 00
Fax:
018-727 00 01