Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Stadshus AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

En stor del av kommunens verksamhet bedrivs genom hel- och delägda bolag och stiftelser. De helägda bolagen är samlade i en koncern med Uppsala Stadshus AB som moderbolag. Bolagets styrelse är kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Uppsala Stadshus AB

Uppsala Stadshus AB har 8 ledamöter och 3 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Stadshus AB

Telefon:
018-727 12 67
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
753 75 Uppsala