Aktuellt inom Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Logotyp Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB
Bolag för fastighetsförvaltning och verksamhetsdrift

Bolaget ska ge möjligheter till samordningsvinster och stordriftsfördelar.

Illustration balans mellan bolag och förvaltning
Balansen mellan bolag och förvaltning

Ansvaret fördelas mellan idrotts- och fritidsnämnden och bolaget.

Illustration starkare politiskt genomslag
Starkare politiskt genomslag

Politiska visioner och beslut ska underlättas med det nya bolaget.

Kvinna och man tar i hand för avtal
Information till leverantörer

Läs vad som gäller för dig som leverantör med med koppling till bolagets ansvarsområde..

Här hittar du möteshandlingar från Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB ansvarar för verksamheterna på kommunens idrottsanläggningar, exempelvis skötsel av fotbollsplaner och bokningssystem för lokaler. Bolaget förvärvar, äger, utvecklar och förvaltar en stor andel av kommunens fastigheter.

Information till leverantörer

Styrdokument

  • Idrottshallar

    Funktionsprogram idrottshallar beskriver de funktioner som kravställs för samnyttjande verksamhet för skola och föreningsliv. Idrottshallen fungerar för skolidrott dagtid och för föreningslivet kvällstid och helger.

  • Gruppbostad

    Här hittar du funktionsprogram för gruppbostad.

  • Bolagsordning Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

    Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för den verksamhet som bedrivs inom Uppsala kommun, att bedriva verksamheten vid de rekreations- och idrottsanläggningar som bolaget äger och att till Uppsala kommun och dess helägda bolag erbjuda fastighetsförvaltningstjänster, samt därmed jämförlig verksamhet.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB har 13 ledamöter och 5 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Telefon:
018-727 50 00
Postadress:
753 75 Uppsala