Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Upphävande av tomtindelning för del av kvarteret Bryggaren

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 16 september–7 oktober 2022.

Planändringen genomförs i syfte att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Kungsängen 3:2 till flera fastigheter. Fastighetsägaren har för avsikt att möjliggöra att en bostadsrättsförening kan bildas. 

Planändringen gäller fastigheten Kungsängen 3:2, som är mycket centralt belägen och ligger nära Fyrisån. Den avgränsas av Bangårdsgatan i norr och Östra Ågatan i väster, och är en del av kvarteret Bryggaren.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 7 oktober 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Upphävande av tomtindelning för del av kvarteret Bryggaren

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 16 september 2022
Plan- och byggnadsnämnden