Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse om granskningsutlåtande Detaljplan för Årstaskolan

Underrättelse om granskningsutlåtande

enligt 5 kap. §§ 23, 24 plan- och bygglagen

Detaljplan för Årstaskolan, PBN 2021-001308

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 16 februari t.o.m. 8 mars 2024.

Kommunen har upprättat ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på www.uppsala.se/arstaskolan under rubriken granskning.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över planförslaget. Plan- och byggnadsnämnden kommer tidigast att besluta i ärendet 23 maj 2024. 

När kommunen har antagit detaljplanen kommer mer information om beslutet och hur det kan överklagas. Följ ärendet på www.uppsala.se/arstaskolan under antagande.


Plan- och byggnadsnämnden