Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse inför antagande Detaljplan för Flogstaskolan

Detaljplan för Flogstaskolan

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 2 september t.o.m. 23 september 2022.

Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på www.uppsala.se/flogstaskolan under granskning.

Planförslaget kommer att behandlas vid plan- och byggnads-nämnden sammanträde tidigast 24 november 2022.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneförslaget utan en information inför plan- och byggnadsnämndens behandling av ärendet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

När protokollet anslagits på kommunens digitala anslagstavla finns antagandehandlingarna tillgängliga på www.uppsala.se/flogstaskolan under antagande.

 

Plan- och byggnadsnämnden

Uppsala 28 oktober 2022