Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Två upphävanden av detaljplaner har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 12 december 2019 att anta:

  • Upphävande av tomtindelning för Norby 105:1
    (diarienummer 2018-000403)

  • Upphävande av tomtindelning för Norby 87:6
    Ändring av detaljplan för del av kv. Grytet
    (diarienummer 2018-002752)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2020-01-09.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 20 januari 2020
Plan- och byggnadsnämnden