Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Två detaljplaner har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2021-05-27 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplan för Bälinge 1:51
    (diarienummer 2015-002345)

  • Detaljplan för Österängens IP
    (diarienummer 2016-003109)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2021-06-23

Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark-och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 1 september 2021
Plan- och byggnadsnämnden