Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Två detaljplaner har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplan för Bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden (Tullgarnsbron)(diarienummer 2012-020082)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2020-08-26

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2018-04-18 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplan för Gamla Uppsala 21:20, del av
    (diarienummer 2013-000489)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2020-09-02

Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 15 september 2020
Plan- och byggnadsnämnden