Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Två detaljplaner har fått laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2021-04-29 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplan för Stjälksömmen (före detta Sävja tennisklubb)
    (diarienummer 2012-020217)

Beslutet om antagande har, efter överklagan, fått laga kraft 2022-01-19

  • Detaljplan för Del av Sjöhagen, Almunge
    (diarienummer 2018-001921)

Beslutet om antagande har, efter överklagan, fått laga kraft 2022-01-07

Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats:
Hitta detaljplaner och områdesbestämmelser - Uppsala kommun

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark-och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 29 januari 2022
Plan- och byggnadsnämnden