Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

En detaljplan har fått laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 27 januari 2022 att anta förslag till detaljplan för:

  • Upphävande tomtindelningen för Svartbäcken 48:6.
    (diarienummer 2021-002761)

Beslutet om antagande fått laga kraft 2022-02-26.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
Hitta detaljplaner och områdesbestämmelser - Uppsala kommun

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 16 mars 2022
Plan- och byggnadsnämnden