Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Fyrislund 6:6, Rapsgatan 7

Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till förskola, förlängning fr.o.m. 2018-12-01 t.o.m. 2023-10-31 (Dnr. 2017-003568).

Luthagen 29:13, Dalgatan 6

Bygglov för fasadändring och anmälan för ändrad planlösning på förskola samt tillbyggnad av skärmtak. Avvikelsen avser tillbyggnad av skärmtak närmare gräns än 4,5 meter (Dnr. 2017-003674).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Häggeby 2:7, Nybyvägen 8

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (Dnr. 2017-003858).

Vittulsberg 6:2, Vittulsberg 9

Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus (Dnr. 2017-002471).

Vittulsberg 6:2, Vittulsberg 13

Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus (Dnr. 2017-002472).

 

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 9 februari 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.