Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Upphävande av del av detaljplan för Skölsta har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 23 augusti 2018 att anta:

  • Upphävande av del av detaljplan för Skölsta
    (Diarienummer 2017-001584)

Beslut om antagande vann laga kraft 2018-09-20.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14
kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och
miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann
laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den
tiden får talan väckas senare.

Uppsala 9 oktober 2018
Plan- och byggnadsnämnden