Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplanen för Kåbo 49:1 har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 23 november 2017 att anta förslag till detaljplan för:

  • Kåbo 49:1
    (diarienummer 2015-001672)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2017-12-21.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 11 januari 2018

Plan- och byggnadsnämnden